مته به خشخاش در تجارت فردا

تصمیم دولت برای «کیفرزدایی» از مصرف برخی از انواع مواد مخدر، موضوع جلد این هفته «تجارت فردا» شده است. موضوعی با تیتر «مته به خشخاش» که به همراه تصویری از گل خشخاش که نشان ممنوعیت از روی آن در حال کنده شدن است، جلد دویست و سی‌ویکمین شماره تجارت فردا را به خود اختصاص داده است.در بخش سه تیتر، سه پرسش معروف این هفته‌نامه هم این سه موضوع انتخاب شده‌اند؛ «لژیونر صنعتی؛ چرا واردات مدیر صنعتی ضروری است؟»، «مرگ کاری؛ چرا استرس کاری در ایران زیاد است؟» و «تعلل بوروکرات‌ها؛ دولت برای ایجاد تغییر معطل چیست؟»هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این مجله ۱۳۲ صفحه‌ای هشت هزار تومان است.

ارسال یک پاسخ