محمد معتمدی: آب به آسیاب دشمن می‌ریزیم

اعتراض خواننده نامدار موسیقی ایرانی به تعلل دفتر موسیقی در صدور مجوزها
موسیقی ما – «تقریبا شش ماه از شروع اولین اقدام برای گرفتن مجوز آلبوم «عبور»می گذرد. شش ماه زمان کمی نیست. عمر مفید ما هنرمندان در بهترین حالت از تعداد محدودی از همین شش ماه‌ها تشکیل می‌شود. البته هنوز مجوزش را نگرفته‌ام. اعتراضی هم ندارم و مطمئنم آن کسانی که این قدر بر فعالیت من و امثال من حساسیت و وسواس دارند قطعا خیرخواه فرهنگ عمومی جامعه‌اند.»…

اخبار

نظرات بسته شده است.