مردنی مردانه

ماهی غول پیکر روی صحنه رفت
+ عکس‌های سارا عبداللهی از این اجرا

موسیقی ما – «داماهی» در معنای افسانه ای یک ماهی غول پیکر است که یک آرمان شهر را در دل خود جا داده است. اما حالا نام یک گروه است؛ با اعضای حرفه ای. در سال ۱۳۹۱ بود که داماهی متولد شد. کنسرت هایی در جریان هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار کرد و در نهایت امسال اولین آلبومش به نام «داماهی» را منتشر کرد.

اخبار

ارسال یک پاسخ