مصاحبه صوتی با آرش پور محک

Arash Pourmahak

گفت و گو با آرش پورمحک

به تازگی در سری مجموعه هایی میهمان هنرمندان در دبیرخانه هنرگردی هستیم و در گفت و گویی صمیمی سعی داریم به دور از حاشیه پردازی، به طرح موضوعاتی بپردازیم که بدل به دغدغه‌ی اهالی هنر شده‌اند؛ این گفت و گوها برای اولین بار بدون ادیت و به صورت صوتی در هنرگردی منتشر می‌شوند.
در هفته‌ای که گذشت آرش پورمحک هنرمند عکاس و نقاش، دعوت ما را پذیرفت و به بحث درباره آثارش و معضلات پیش روی هنرمندان پرداخت. لازم به ذکر است که موارد صحبت شده، دیدگاه شخصی هنرمندان بوده و الزاما در راستای سیاست هنرگردی نیست.

پارت اول


 

پارت دوم

هنرگردی

ارسال یک پاسخ