معاون هنری به مدیران برای بازبینی شوراها و آیین نامه‌ها ماموریت داد

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

ارسال یک پاسخ