معرفی مینا انوشه

مینا انوشه

متولد تهران، سال ۱۳۵۷
کارشناسی نقاشی دانشگاه سوره ۱۳۸۰

مینا انوشه

منتخبی از نمایشگاه های گروهی نقاشی :
۱۳۹۲ گالری آن
۱۳۹۱ گالری آن
۱۳۹۱ گالری الهه
۱۳۹۰ گالری شیرین
۱۳۸۹ گالری حنا
۱۳۸۸ گالری حنا
۱۳۸۷ گالری طراحان آزاد
۱۳۸۶ نمایشگاه جلوه های نگارگریدر هنر معاصر موزه امام علی
۱۳۸۵ گالری شفق
۱۳۸۰ گالری طراحان آزاد

۱۳۹۲چیدمان و عکس گالری رف
۱۳۹۲unexposed یونان بلژیک لهستان نمایشگاه
۱۳۹۴ آلمان

مینا انوشه

Mina anoushe
Tehran 1978
B.A painting .sooreh university 2001

Group Painting exhibitions
۲۰۱۴ Aun Art gallery
۲۰۱۲ Aun Art gallery
۲۰۱۲ Elahe Art gallery
۲۰۱۰ Shirin Art gallery
۲۰۱۰ Henna Art gallery
۲۰۰۹ Henna Art gallery
۲۰۰۷ Tarahan Azad Art gallery
۲۰۰۷ Imam Ali Museum
۲۰۰۶ Shafagh Art gallery
۲۰۰۱ Tarahan Azad Art gallery

۲۰۱۳ Installation Raf Art gallery

۲۰۱۳ Unexposede Exhibition Greece . Poland. Mejar
۲۰۱۵ Germany

ارسال یک پاسخ