مینوتیک، طراحی صنعتی ملزومات آشپزخانه از بامبو

مینوتیک، طراحی صنعتی ملزومات آشپزخانه از بامبو

ماکوتو کیوزومی  برای استودیو Kohchosai Kosuga مجموعه ای از لوازم میز و سفره و وسایل آشپزخانه بوسیله بامبو طراحی کرده. این مجموعه با عنوان “مینوتیک” نشان گر خواص طبیعی بامبو هستش که به هر قطعه از این مجموعه انحنا و خمیدگی ای منحصر به فرد، کیفیتی سبک وزن و حالت ارگونومیک می بخشه. ایجاد اشکال مثلثی، مستطیل شکل و گرد، به منظوری خاص هستش؛ مثل ایجاد گوشه های یک پارچ یا جای ادویه. سایت هنرمند

طراحی صنعتی ملزومات آشپزخانه از بامبو

نوشته مینوتیک، طراحی صنعتی ملزومات آشپزخانه از بامبو اولین بار در پان آرت پدیدار شد.

پان آرت

نظرات بسته شده است.