نامگذاری جوایز به اسم هنرمندان فقید عرصه انیمیشن

اسامی نامزدها در بخش های مختلف به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین موسیقی:

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (میلاد موحدی)

داش اکل (مریم چالش)

رهایی از بهشت (محمدرضا علیقلی)

فهرست مقدس (بهزاد عبدی)

سیاه و سفید (میلاد موحدی)

نامزدهای بهترین صداگذاری:

آدم خانگی (بهروز شهامت)

داش اکل (مرتضی احرابی، پیمان واحدی)

رهایی از بهشت (ارش قاسمی)

فهرست مقدس (فرشید جلیلی)

روبی و جوجه ها (بابک نکویی، آرمین بهاری)

نامزدهای بخش بهترین سبک بصری:

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی، فراز شانیار)

داش اکل (مرتضی نائیجی)

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

هزار افسان (امیر معین)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بخش بهترین متحرک سازی (انیمیت):

پیشخدمت (فرنوش عابدی و نگاه فردیار)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (هادی طبسی و گروه متحرک سازی)

داش اکل (زهرا آیت الهی، سیامک تکلو، حجت اعظم پور، لاله ضیایی)

روبی و جوجه ها (احسان انصاری، اشکان نعیمی، مریم ریاضی، مجید شیرعلی، عهدیه مدرسی)

رهایی از بهشت (آرش احسان و ابوالفضل برومندی)

نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه:

آدم خانگی (مرضیه ابرار پایدار)

پیشخدمت (محمدرضا عابدی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی)

داش اکل (هاجر مهرانی و مریم چالش)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بهترین کارگردانی:

پیشخدمت (فرنوش عابدی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی)

داش اکل (هاجر مهرانی)

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

هزار افسان (عباس جلالی یکتا- اصغر صفار)

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن:

پیشخدمت (فرنوش عابدی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

داش اکل (هاجر مهرانی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

هزار افسان (اصغر صفار)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بهترین فیلم بلند انیمیشن:

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

فهرست مقدس (محمدامین همدانی)

ارسال یک پاسخ