نظر قرآن در مورد صحت یک ضرب المثل!!

ارسال یک پاسخ