نمایشگاه انفرادی محمودرضا نوربخش در گالری مهروا

Mahmood Reza Nourbakhsh_mehrva art gallery_photography_Iran_Persian_honargardi_artevents_2015_1394 (1)

نمایشگاه انفرادی محمودرضا نوربخش از روز آدینه ششم آذرماه به مدت ده روز در گالری مهروا برگزار می شود.

Mahmood Reza Nourbakhsh_mehrva art gallery_photography_Iran_Persian_honargardi_artevents_2015_1394 (2)

این نمایشگاه با عنوان ” #آریایی#درود_به_شرفت#بزن ” مشتمل بر ۱۵ عکس رنگی در ابعاد ۴۰ در ۶۰ می باشد. محمود رضا نوربخش در بیانیه این نمایشگاه نوشته:

به فرض محال اگر باور داشته باشیم که اصالتِ تاریخ  فاقد جهت دهی حکومت ها و از سوی دیگر مخالفان آن در جهت منافع شان است، شاید برآیند فرهنگ عموم مردم و مطالباتشان از تاریخ است که ویژگی های هویت معاصر آنها را می سازد.
مثلا اگر فرض کنیم پیش از ورود اعراب به ایران سفره ی هفت سین، هفت شین بوده نیت و نیاز دسته ی اشاعه دهنده ی این شک تاریخی در تفسیر جایگزین این دو آنقدر محرز  است که فرض عدم آگاهی محقق از ریشه ی عربی کلمه ی شراب  و  ورود آن به زبان فارسی، باور ناپذیر و پذیرش آن توسط قومی با نبوغ زبانزد جهان به صورت توده ای “نیاز باور”  و  بی توجه به تطابق تاریخی، بهتان به حساب می آید!
از این گونه موارد بسیار است که مدام در اذهان تولید و چالش بین نیاز مردم و عرف، قوانین و سنت را به حاشیه می کشاند و با اغراق های ناشی از نارضایتی و خرافه مدام جعل دستجمعی در تاریخ شفاهی به وجود آورده و منتشر می کند.
حال می خواهیم به عکس این حاشیه ها را از زبان به تناقض های دیداری و محیطی وارد کنیم تا همه ی متن مبرا از هر حاشیه ای را به خودِ حاشیه بکشانیم.

Mahmood Reza Nourbakhsh_mehrva art gallery_photography_Iran_Persian_honargardi_artevents_2015_1394 (3)

این نمایشگاه تا ۱۶ آذر -به جز ۵شنبه – از ساعت ۱۷ الی ۲۱ برقرار است.

 

هنرگردی

ارسال یک پاسخ