همنشینی پیانو و تار در همکاری هوشیار خیام و میلاد محمدی

انتشار آلبومی در خارج از کشور
میلاد محمدی: این پروژه، شاید اولین همنشینی جدی این دو ساز باشد

موسیقی ما – «هوشیار خیام» و «میلاد محمدی» آلبومی شامل دونوازی تار و پیانو منتشر کرده‌اند؛ اثری که دارای فضایی انتزاعی است و آنطور که صاحبانِ اثر می‌گویند سعی کرده‌اند در آن از کلیشه‌های رایج دوری کنند. این در حالی است که این اثر،‌ اولین همکاری مشترک میانِ‌ این دو نوازنده است و برنامه‌هایی برای ارایه‌ی آلبوم‌های دیگر نیز دارند …

اخبار

نظرات بسته شده است.