هنرمندی دیگر جایزه اش را برای کمک به بی خانمان به حراج گذاشت

نظرات بسته شده است.