Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/artsportal/domains/artsportal.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 439
«هنر مردن» در بازار کتاب ایران - پرتال فرهنگ و هنر

«هنر مردن» در بازار کتاب ایران

این کتاب دو بخش «هنر مردن» و «خودکشی در ادبیات» را شامل می‌شود که در واقع سخنرانی‌هایی هستند که پل موران در سال ۱۹۳۲ به مناسبت صد سالگی رمانتیسیسم ایراد کرده است. رمانتیسیسم مکتبی ادبی است که نویسندگانش بیشتر از دیگران به مرگ یا سپردن خود به مرگ پرداخته‌اند. اما مرگ تاریخی به قدمت زندگی انسان دارد و به نظر می‌رسد موران به همین دلیل در اولین جستار این کتاب، از هنر مردن صحبت کرده است. از نظر این متفکر، انسان باستان با این هنر آراسته بوده و انسان مدرن از آن بی خبر است.کتاب «هنر مردن» نوشته پل موران با ترجمه اصغر نوری با ۹۶ صفحه، شمارگان هزار و ۲۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ