و ما ادراک ما المادر؟

توجه نداشتن به پدر و مادر و اجابت ننمودن این نیاز فطری و انسانی، می تواند گویای این حقیقت تلخ باشد که در این گروه از انسان ها، وجه انسانی آنها بخوبی و بطورکامل رشد نکرده و خوی غیر انسانی ، بخش غالب موجودیت آنها را تشکیل داده است.

پایگاه خبری تحلیلی ایران اسلامی – آخرین عناوین فرهنگی

نظرات بسته شده است.