پاسخ جالب امام صادق (ع) درباره دخداد زلزله/ عمل انسان علت بسیاری از بلاها و گرفتاری ها

ارسال یک پاسخ