پاسخ هوشمندانه «جیمی کیمل» به اظهارات ترامپ درباره کاهش مخاطبان اسکار

ارسال یک پاسخ