پرویز پرستویی تمامی جوایز خود را به نفع افراد نیازمند حراج می کند

نظرات بسته شده است.