پوستر جشنواره کن ۲۰۱۵ طراحی شد + تصویر

نظرات بسته شده است.