چرا برای این نمایش مذهبی بیلبورد ندارید؟

«حلقه» نمایشی است که این روزها در حوزه هنری روی صحنه می‌رود و با وجود ساختار اجرایی و متن خوب، مورد توجه مخاطب قرار نگرفته است. فقدان تبلیغات و راهکارهای مناسب از جانب حوزه هنری، عواملی است که تنها نمایش عاشورایی این روزهای تهران را ساکت کرده است.

ارسال یک پاسخ