کارگردان فیلم «من سالوادور نیستم»: اما کسی که برچسب مزخرف به شعور مخاطب به این فیلم می زند، قطعاآدم بی شعوری‌ست!

ارسال یک پاسخ