کالسکه طلایی جشنواره کن برای کارگردان چینی

نظرات بسته شده است.