کامبوزیا: کارمندان وزارت ورزش ساعت ۹ صبح با نان بربری برای صرف صبحانه به اتاق‌های خود می‌آیند!

ارسال یک پاسخ