کتاب تکنیک های فتومونتاژ نوشته صمد قربان زاده منتشر شد

پورتلند یک زندگی بدون زرق و برق اما پر از هیاهو برای ساکنین خود فراهم ساخته است، سرو صدای بلند…

ارسال یک پاسخ