کتاب گران نیست !

علی رضیانی
کتابفروش
«کتاب گران شده است و ما دیگر نمی‌توانیم کتاب بخریم» این جمله‌ای است که هرروز از زبان مشتریان ِکتابفروشی می‌شنوم. بحث گرانی کتاب دو، سه سالی است که در جامعه ما مطرح شده است و این زنگ خطری است برای پایین آمدن ِ سرانه مطالعه در کشور. برای پرداختن به این بحث لازم است که به جمله ابتدایی برگردیم.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش فرهنگ و هنر

نظرات بسته شده است.