کن «پانصد مثقال طلا» را پذیرفت

نظرات بسته شده است.