کیانوش عیاری با شاگردان کیارستمی فیلم می‌سازد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهار نشست پژوهشى با عنوان «کیارستمی، مرگ و زندگی» با حضور محمد صنعتی، عبدالرحمن نجل رحیم و ناصر فکوهی برگزار شد تا پروژه کیارستمی، مرگ و زندگی کلید بخورد.در آخرین نشست از مجموعه چهار نشست برگزار شده با حضور شاگردان کیارستمی، کیانوش عیاری با شرکت در جمع آنان از مشارکت در این پروژه و ساخت فیلم خبر داد.در پایان این مراسم، شاگردان کیارستمی مدال طراحی شده توسط یکتا درویش را که خود از شاگردان کیارستمی است به نشانه یادبود به استادان حاضر در این نشست‌ها تقدیم کردند.نشست‌های پژوهشی چهارگانه کیارستمی، مرگ و زندگی به همت شاگردان این استاد فقید اسفند ماه در موسسه کارنامه برگزار شد. در این نشست‌ها واکاوى مفهوم مرگ و زندگی در سینما و آثار عباس کیارستمی در دستور کار قرار داشت.

ارسال یک پاسخ