گلایه حسین محجوب از کیفیت پایین فیلم‌نامه‌ها

وی توضیح داد: متاسفانه، با وجود فیلم‌نامه‌های نازلی که امروزه شاهد ارائه آنها هستیم، بسیاری از آثار سینمایی با چنین مضامینی، به فروش میلیاردی دست پیدا می‌کنند و این اتفاق‌ها در حالی به وقوع می‌پیوندد که در سال‌های اخیر رشد فکری در مخاطبانمان رقم نزده‌ایم. در این راستا مردمی که می‌خواهند ساعت‌هایی را به تفریح بپردازند، به همین فیلم‌ها اکتفا می‌کنند؛ درحالی‌که لازم است در این زمینه تجدیدنظر جدی در سینما صورت بگیرد.محجوب با اشاره به امکان تجربه دوباره کارگردانی و نویسندگی گفت: میل باطنی خودم مبنی بر ادامه فعالیت در عرصه کارگردانی و نویسندگی است؛ اما مشکلات زیاد است و نمی‌دانم که در صورت فراهم شدن شرایط در زمینه کارگردانی فعالیت جدیدی را رقم می‌زنم یا خیر.

ارسال یک پاسخ