یادداشت زیبای فاطمه معتمد آریا به مناسبت روز کارگر

ساعت۲۴- فاطمه معتمد آریا بازیگر معروف کشورمان طی یادداشتی در هفته نامه آتیه نو با عنوان حق با آنان است نوشت : از گذشته تا امروز هر بنایی که بناشده و هرچرخی که به گردش درآمده و هر دانهای که به بار نشسته و هرباری که از درختی به سفرهمان میآید و هر لباسی که بر تن داریم و هر زیبایی که ما را مجذوب و شگفت زده میکند، همه و همه مدیون تالش و زحمت یک نام است، نامی که نجابت و قناعت و شرافت را برایمان تداعی میکند… کارگر…

– آخرین عناوین فرهنگ و هنر

نظرات بسته شده است.