۶۵۰ اثر به مرحله دوم انتخاب «بازار آثار هنری» راه یافتند

هنرمندانی که آثارشان در مرحله اول انتخاب شده است باید برای انتخاب در مرحله دوم و راهیابی به «بازار آثار هنری» طبق زمانبندی که در سایت رسمی این رویداد هنری به نشانی bazar.civa.ir قید شده است، آثار خود را به دبیرخانه بازار واقع در خانه هنرمندان تحویل دهند.

از سوی دبیرخانه از استادان عرصه تجسمی برای حضور و دریافت آثار در دومین بازار آثار هنری دعوت به عمل خواهد آمد.

دومین «بازار آثار هنری» به همت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از ۲۳  لغایت ۲۹ مرداد در محل خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

ارسال یک پاسخ