راهنمای ثبت نام ، ایجاد فروشگاه و درج محصول

راهنمای ثبت نام در سایت به عنوان فروشنده کالا:

۱- مرحله اول

ابتدا روی ثبت نام / ورود کلیک می نماییم.

مرحله اول

۲- مرحله دوم

در این مرحله مانند تصویر گزینه ی من فروشنده هستم را انتخاب می نماییم.

مرحله دوم

۳- مرحله سوم

در این مرحله از کاربر میخواهد اطلاعات اولیه جهت ثبت نام را وارد نماید.

نکات این مرحله:

  • آدرس ایمیل حتما معتبر باشد.
  • گذرواژه (رمز عبور) بایستی تلفیقی از حروف و اعداد باشد.
  • آدرس فروشگاه حتما باید با حروف انگلیسی پر شود یا میتوانید شماره تلفن خود را به جای آدرس فروشگاه درج نمایید.

در آخرین مرحله از ثبت نام روی عضویت کلیک می نماییم.

مرحله سوم

۴-