مرور برچسب

آموز*

شنیدن دگر آموز*

چند نکته درباره حرکت فرهنگی-اجتماعی ابوسعید مرضایی و آلبوم «زنگاهنگ»   ۱- خبر ابداع «زنگاهنگ» (اولین طراحی صوتی…