مرور برچسب

آهنگ

متن آهنگ نیاز داریوش

هر لحظه با تو بودن یه شعرِ نا تمامه خاموشیه تو دریا دریایی از کلامه دیدار تو غزل ساز دستِ تو زخمِ یه ساز چشم تو…