مرور برچسب

آکادمیک

شخصیتِ آکادمیک برجسته

یادداشتی برای فراق استاد مصطفی پورتراب استاد مرحوم مصطفی کمال پورتراب، برجسته­‌ترین شخصیت آکادمیک موسیقی کشور…