مرور برچسب

ابرها

باروری ابرها Cloud Seeding

“باروری ابرها”  یک پاویلیون درون میدانی، برای موزه ی طراحی ملی اسرائیل است. موزه طراحی حولون “Holon” نشان می دهد که…