مرور برچسب

ادوبی

ادوبی فلش فوت کرد

ادوبی فلش نرم افزار متحرک سازی و چند رسانه ای فوت کرد سالها پیش زمانیکه برنامه ماکرومدیا فلش وارد بازار شد، هیچ کس…