مرور برچسب

ایوبی

آقای ایوبی کجایید؟

ایوان شمس این بار میزبان مستندسازانی بود که در قالب جشن سینمای ایران، گرد هم جمع شده بودند تا در جشن سینمای مستند…