مرور برچسب

تبعیض

همه علیه تبعیض

«موسیقی ما» بررسی می‌کند؛ همه واکنش‌ها به موضع وزارت ارشاد در قبال خواننده «وطنم پاره تنم»- وزیر ارشاد: عقیلی در آن…