مرور برچسب

تفرقه

مستند تفرقه برای سلطه

«آن تشیعی که با هدف دامن زدن به اختلافات، از رسانه هایی که در لندن و آمریکا هستند، تبلیغ می شود، در مسیر شیعه…