مرور برچسب

تمیزی

مهدی تمیزی – کارتونیست

سادگی در طراحی و رسالتی در ارایه مفهوم و آثار کارتون مهدی تمیزی مهدی تمیزی، کارتونیست مطرح ایرانی است که فعالیت…