مرور برچسب

تنوع

تنوع مدولار

نمونه دیوار مدولار در مقیاس واقعی، بخشی از پروژه‌ی تنوع مدولار استودیوی طراحی آدام مارکوس در دانشکده معماری دانشگاه…