مرور برچسب

توافق»

«افق توافق» در تجارت فردا

شماره ۱۳۸ هفته‌نامه تجارت فردا با تیتر درشت «افق توافق» و طرحی از رئیس‌‌جمهوری حسن روحانی در حال عبور از یک پل معلق…