مرور برچسب

ثبت

نی انبان ثبت ملی شد

سرپرست گروه موسیقی «لیان» بوشهر از ثبت ملی «مهارت ساخت و نواختن ساز نی انبان» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور،…