مرور برچسب

جاهد

شیدا جاهد درگذشت

بعد از نزدیک پنج سال مبارزه با بیماری سرطان - مسعود جاهد: شیدا را روی صحنه نرفتن به این روز انداختموسیقی ما - «شیدا…

شیدا جاهد به کما رفت

بعد از سال‌ها ممنوع‌الفعالیتی و مدت‌ها درگیری با بیماری سرطان موسیقی ما - «شیدا جاهد» - آوازخوان موسیقی سنتی ایران-…