مرور برچسب

جذابیت،

جذابیت، روی جلد کتاب

طراحی روی جلد اهمیتی برابر با خود کتاب پیدا کرده است. در این گزارش با انتخاب ۱۵ اثر به بررسی طراحی‌های روی جلد…