مرور برچسب

حزب

منتقدانتان حزب ندارند

پاسخی به گفته‌های محمد سریر؛ رییس هیات مدیره خانه موسیقی اخیرا جناب آقای سریر، در پاسخ به نامه‌ی جمعی حدوداً…