مرور برچسب

خطاطی

خطاطی با نور

این پروژه ۳ ساله از یک مستند در شبکه الجزیره شروع شد و با آخرین نوشتار آن در هندوستان خاتمه یافته است. تصاویر با…