مرور برچسب

خوانش

فراخوان خوانش خانه ساعدی

موسسه بهاران خرد و اندیشه به‌منظور ترویج فعالیت نمایشنامه‌خوانی و حمایت از گروه‌هایی که قصد دارند از این طریق،…