مرور برچسب

داشت

استادی که همیشه شک داشت

نگاهی به زندگی استاد «مصطفی کمال پورتراب» به بهانه درگذشت این هنرمند فقید؛موسیقی ما - «شک کنید… تا می‌توانید شک…