مرور برچسب

زینب

کلنا عباسک یا زینب (س)

توضیحات : شاه بیت غزل زینبیه عبـــــــــاس است / نام او بر همه آلــــــــــــــــــام دوایی دارد / ذکر حیدر که به…