مرور برچسب

سالِ

سالِ مرگِ صدا…

مروری به اتفاقات مهم حوزه موسیقی در کشور که در سال ۹۳ بیشتر از بقیه اخبار مورد توجه قرار گرفتند؛ + به نظر شما مهم…